Browsed by
Category: javascript

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVASCRIPT

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVASCRIPT

Ngôn ngữ lập trình Javascript là gì? Javascript là một ngôn ngữ lập trình máy tính năng động. Ứng dụng của javascript là nó thường được sử dụng như là một phần của các trang web, cho phép người dùng tương tác với trang web. Nó là một ngôn ngữ lập trình dễ hiểu với tính năng hướng đối tượng. JavaScript ban đầu là là LiveScript, nhưng Netscape đã đổi tên nó thành JavaScript, có thể do  Java đã truyền…

Read More Read More

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JavaScript

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JavaScript

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JavaScript Có bao giờ bạn tự hỏi ứng dụng của JavaScipt là gì chưa? JavaScript là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo các trang web tương tác. Đó là linh hồn của một trang web – các yếu tố tương tác và hình ảnh động thu hút người dùng. Nó được tối ưu hóa để hiển thị ngày giờ, tạo lịch, hay những ứng dụng khác mà chỉ HTML…

Read More Read More