Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JavaScript

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JavaScript

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JavaScript

Có bao giờ bạn tự hỏi ứng dụng của JavaScipt là gì chưa? JavaScript là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo các trang web tương tác. Đó là linh hồn của một trang web – các yếu tố tương tác và hình ảnh động thu hút người dùng. Nó được tối ưu hóa để hiển thị ngày giờ, tạo lịch, hay những ứng dụng khác mà chỉ HTML thôi không thể thực hiện được. Nếu bạn đã từng sử dụng hộp tìm kiếm trên trang chủ, đọc báo mạng hoặc xem video, có lẽ JavaScript đang chạy qua nó.

JavaScript và Java

JavaScript và Java là hai ngôn ngữ lập trình khác nhau, cả hai đều được phát triển vào năm 1995.Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có nghĩa là nó có thể chạy một cách độc lập. Đây là một ngôn ngữ đáng tin cậy và linh hoạt, được sử dụng cho các ứng dụng dành cho thiết bị Android, hệ thống doanh nghiệp (đặc biệt là trong ngành tài chính) và các chức năng nhúng cho công nghệ Internet of Things (như bộ điều chỉnh nhiệt độ web).

Mặt khác, JavaScript là một ngôn ngữ lập trình văn bản phải chạy như một phần của một ứng dụng dựa trên web. Khi mới được phát triển, nó đáng lẽ phải là một phần của Java. Tuy nhiên, JavaScript đã trở thành một trong ba trụ cột của phát triển web – hai phần còn lại là HTML và CSS. Không giống như các ứng dụng Java – cần được biên soạn trước khi chúng có thể chạy trong môi trường dựa trên web – JavaScript đã được thiết kế để tích hợp vào HTML. Tất cả các trình duyệt web chủ yếu hỗ trợ JavaScript, mặc dù hầu hết đều cho phép người dùng chọn vô hiệu hóa hỗ trợ cho nó.

HTML và JavaScript

HTML và JavaScript là hai thứ khác nhau, nhưng chúng lại bổ sung cho nhau. HTML là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế để xác định nội dung trang web tĩnh. Nó cung cấp cho một trang web cấu trúc cơ bản. JavaScript là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế để thực hiện các tác vụ động trong trang đó, như hoạt ảnh hoặc hộp tìm kiếm.

JavaScript được thiết kế để chạy trong cấu trúc HTML của một trang web và nó thường được sử dụng nhiều lần. Nếu bạn đang viết mã, JavaScript của bạn sẽ dễ dàng truy cập hơn nếu bạn đặt chúng trong các tệp riêng biệt. (Sử dụng phần mở rộng .JS sẽ giúp xác định chúng.) Sau đó, bạn liên kết JavaScript với HTML bằng cách chèn một thẻ. Cùng một đoạn mã sau đó có thể được thêm vào các trang khác chỉ bằng cách thêm các thẻ thích hợp vào mỗi trang để thiết lập liên kết.

Sử dụng và viết JavaScript

Điều tuyệt vời về JavaScript là bạn không cần phải biết viết nó để sử dụng. Bạn có thể tìm thấy nhiều JavaScript đã viết sẵn miễn phí trên mạng. Tất cả bạn cần biết để có thể sử dụng các dòng mã này là làm thế nào để dán nó vào đúng nơi trên trang web của bạn.

Cho dù bạn không cần phải viết mã JavaScript để sử dụng nó, một số coder lại thích tự viết nó. JavaScript là một ngôn ngữ dễ hiểu, vì vậy không cần phải có chương trình đặc biệt nào để viết mã. Một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad dành cho Windows là tất cả những gì bạn cần.

Mặc dù các file JavaScript thường được nhúng vào file HTML, bạn cũng có thể lưu mã JavaScript của họ vào file bên ngoài. File này thường kết thúc bằng .js. Bây giờ thì bạn biết những file .js là gì rồi đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *