NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVASCRIPT

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVASCRIPT

Ngôn ngữ lập trình Javascript là gì?

Javascript là một ngôn ngữ lập trình máy tính năng động. Ứng dụng của javascript là nó thường được sử dụng như là một phần của các trang web, cho phép người dùng tương tác với trang web. Nó là một ngôn ngữ lập trình dễ hiểu với tính năng hướng đối tượng.

JavaScript ban đầu là là LiveScript, nhưng Netscape đã đổi tên nó thành JavaScript, có thể do  Java đã truyền cảm hứng. JavaScript xuất hiện lần đầu tiên trong Netscape 2.0 vào năm 1995 với tên là LiveScript. Mục đích chung của ngôn ngữ này đã được nhúng trong Netscape, Internet Explorer, và các trình duyệt web khác.

Đặc tả ECMA-262 đã định nghĩa một phiên bản tiêu chuẩn của JavaScript như sau:

• JavaScript là một ngôn ngữ lập trình nhẹ, dễ hiểu.

• Được thiết kế để tạo ra các ứng dụng tập trung vào mạng.

• Bổ sung và tích hợp với Java.

• Bổ sung và tích hợp với HTML.

• Dùng được trên nhiều nền tảng

JavaScript phía máy khách

JavaScript phía máy khách là dạng phổ biến nhất của ngôn ngữ này. Một tài liệu HTML sẽ chứa hoặc tham chiếu những dòng mã cho trình duyệt biên dịch.Điều này có nghĩa là một trang web không cần phải là HTML tĩnh, nhưng có thể bao gồm các chương trình tương tác với người dùng, điều khiển trình duyệt và tự động tạo nội dung HTML.Cơ chế phía máy khách của JavaScript cung cấp nhiều lợi thế hơn các dòng mã CGI phía máy chủ truyền thống. Ví dụ: bạn có thể sử dụng JavaScript để kiểm tra xem người dùng có nhập địa chỉ e-mail hợp lệ vào một ô biểu mẫu không.

Những ưu điểm của JavaScript

• Ít tương tác máy chủ hơn – Bạn có thể xác thực nôi dung nhập của người dùng trước khi gửi cho máy chủ. Điều này giúp tiết kiệm lưu lượng truy cập của máy chủ, đồng nghĩa với việc máy chủ phải tải ít hơn.

• Thông tin phản hồi ngay lập tức cho khách truy cập – Họ không phải chờ trang tải lại để kiểm tra xem họ có quên nhập điều gì không.

• Gia tăng tương tác – Bạn có thể tạo các giao diện sẽ phản ứng khi người dùng di chuột qua chúng hoặc kích hoạt chúng qua bàn phím.

• Giao diện phong phú hơn – Bạn có thể sử dụng JavaScript để bao gồm các mục như các thành phần kéo và thả và thanh trượt để tạo ra một giao diện phong phú hơn cho khách truy cập của bạn.

• Rất phổ biến: bạn có thể dễ dàng tìm thấy các phần mềm edit javascript miễn phí cũng như các hướng dẫn javascript trên mạng.

Những hạn chế của JavaScript

Chúng ta không thể coi JavaScript là một ngôn ngữ lập trình đầy đủ. Nó thiếu các tính năng quan trọng sau đây…

• JavaScript phía máy khách không cho phép đọc hoặc viết file. Điều này là vì lý do an ninh.

• Không thể sử dụng JavaScript cho các ứng dụng mạng vì không có ứng dụng mạng nào hỗ trợ nó. JavaScript không có bất kỳ khả năng đa luồng hoặc đa xử lí nào.

• Một lần nữa, JavaScript là một ngôn ngữ lập trình nhẹ, dễ hiểu cho phép bạn tạo ra tương tác trong các trang HTML tĩnh khác.

Các công cụ Phát triển JavaScript

Một trong những thế mạnh chính của JavaScript là nó không đòi hỏi phải có công cụ phát triển tốn kém. Bạn có thể bắt đầu với một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad. Vì nó là một ngôn ngữ giải thích trong bối cảnh của một trình duyệt web, bạn thậm chí không cần phải mua một trình biên dịch.Các nhà cung cấp khác nhau đã đưa ra các công cụ chỉnh sửa JavaScript khá tốt. Một số trong đó bao gồm:

 Microsoft FrontPage – Microsoft đã phát triển một trình soạn thảo HTML phổ biến gọi là FrontPage. FrontPage cũng cung cấp cho các nhà phát triển web một số công cụ JavaScript để hỗ trợ tạo ra các trang web tương tác.

 Macromedia Dreamweaver MX – Macromedia Dreamweaver MX là trình chỉnh sửa HTML và JavaScript rất phổ biến đối với những nhà phát triển web chuyên nghiệp. Nó cung cấp một số thành phần JavaScript dựng sẵn tiện lợi, tích hợp tốt với các cơ sở dữ liệu, và phù hợp với các tiêu chuẩn mới như XHTML và XML.

• Macromedia HomeSite 5 – HomeSite 5 là trình soạn thảo HTML và JavaScript nổi tiếng của Macromedia có thể được sử dụng để quản lý các trang web cá nhân có hiệu quả.

JavaScript đứng đâu trong thời nay?

Tiêu chuẩn ECMAScript Edition 5 sẽ là bản cập nhật đầu tiên được phát hành sau hơn 4 năm. JavaScript 2.0 phù hợp với Phiên bản 5 của tiêu chuẩn ECMAScript, và sự khác biệt giữa cả hai là rất nhỏ.Ngày nay, JavaScript của Netscape và JScript của Microsoft đều phù hợp với tiêu chuẩn ECMAScript, mặc dù cả hai ngôn ngữ vẫn hỗ trợ các tính năng không có trong tiêu chuẩn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *